Krótszy i prostszy wniosek i szybsza wypłata świadczenia – tak banki, za pośrednictwem których można złożyć wniosek o „500+”, namawiają na skorzystanie z systemu bankowości internetowej od 1 lipca.