Tradycyjnie, jak co tydzień, przygotowaliśmy rozpiskę zaplanowanych na ten weekend przerw technicznych w bankach.