Bankowość mobilna spycha internetową na drugi plan. W dużych bankach klienci logują się już do konta częściej przez smartfon niż z poziomu komputera.