Ministerstwo Rodziny ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucje realizujące świadczenie „Dobry start”, czyli 300 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.