Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podjęła już działania w celu organizacji spotkania w sprawie obligatariuszy spółki GetBack – poinformował Rzecznik Finansowy w piśmie skierowanym do Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack.