Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej, problemy z płatnościami kartami oraz korzystaniem z bankomatów. To część zapowiadanych przerw.