Kolejny weekend oznacza dla niektórych klientów banków przerwy techniczne w dostępie do niektórych usług.