Związek Banków Polskich podał, że przez pierwsze 34 godziny lipca złożono przez bankowość elektroniczną ponad milion wniosków o świadczenie z programu „Rodzina 500+” oraz o świadczenie „Dobry start”.