Użytkownicy kart płatniczych Revolut muszą przygotować się na zmianę w zakupach online. Niektóre transakcje będą dodatkowo potwierdzane