Stosowanie korzystniejszych cenników wobec młodych klientów to standard w większości banków. Sprawdziliśmy, które z nich robią to najlepiej.