Moto Konto, czyli do niedawna Konto Jedyne to – jak reklamuje bank – rachunek dla wszystkich zmotoryzowanych.