Posiadacze kredytów złotowych i walutowych w Deutsche Banku Polska, którym podniesiono opłaty za wymagane konta osobiste, odzyskają pieniądze.