Kolejny bank musi rozliczyć się z klientami za to, że informował ich o zmianach w cennikach w sposób niezgodny z wymogami UOKiK.