Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed instytucją podającą się za PKO Bank Polski i żądającą zapłaty za fałszywe certyfikaty.