Zakładając konto w banku chcemy przede wszystkim móc w prosty sposób, w każdej chwili korzystać ze zgromadzonych na nim środków. Kryterium, które zazwyczaj decyduje o wyborze banku są opłaty.