Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku instytucje o profilu uniwersalnym obsługiwały 46,6 mln klientów.