Nie Visa ani Mastercard, ale American Express będzie pierwszą amerykańską organizacją płatniczą, która będzie mogła w Chinach rozliczać transakcje w juanach